Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

GEMIS 4.6 - uživatelská příručka

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě. GEMIS je účinnou a praktickou pomůckou pro pracovníky státních organizací (vládních úřadů, ministerstev), krajských úřadů (referáty energetiky, dopravy, životního prostředí, regionálního rozvoje), městských a obecních úřadů, soukromých i městských energetických, dopravních podniků, výrobních podniků, inženýrských, poradních a informačních organizací. GEMIS je kompatibilní prostředek komunikace v rámci EU, OECD a IEA. Je vyvíjen v souladu s legislativou EU, a je podpůrným programem v ČR pro směrnici EU č. 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). V roce 2000 byl program zásadně inovován a vznikla nová verze programu GEMIS 4.0. V roce 2002 byla databáze opět aktualizována a rozšířena o procesy usnadňující tvorbu územních energetických koncepcí a programů snižování emisí. V roce 2004 byl program rozšířen, databáze doplněna a implantována česká jazyková verze. Koncem roku 2007 vznikla verze GEMIS 4.42 a koncem roku 2009 vznikla zatím poslední verze 4.6. Program GEMIS je kontinuálně obnovován a rozšiřován a nabízí nová data a aplikace programu. Použití programu GEMIS je zdarma. Instalace programu je možná stažením z Internetu z adresy GEMIS Přístup k české databázi a manuálu na adrese CityPlan.
Rok vydání:  2011
Stáhněte zde