Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Technická zařízení v budovách v otázkách a odpovědích – Energeticky úsporné

Publikace monitoruje progresivní a nové technologie v oblasti technických zařízení budov a navazuje na úspěšné vydání předchozích publikací v letech 2008 až
2010.
Publikace monitoruje progresivní a nové technologie v oblasti technických zařízení budov, a to včetně zařízení, která bezprostředně na tato zařízení navazují jako je např. rozvody medií v budovách, vytápění, strojů a zařízení, bezpečnostní techniku pro ochranu osob a majetku při úniku medií. Zcela nově a aktuálně byla zařazena problematika nových požadavků v oblasti požární bezpečnosti při řešení technických zařízení budov, zejména pak rozvodu medií.
Obsahem této publikace jsou typová řešení, nové výrobky, technologie a postupy, které splňují nejnáročnější požadavky na bezpečnost, spolehlivost, úspory energií, ekologii, design a jsou v současné době dostupné na trhu. Informace jsou zpracovány formou seznámení s konkrétním produktem či postupem, jeho stručným popisem a charakteristikou včetně technických dat. Informace jsou doplněny řadou vyobrazení, tabulkami a grafy. U každé informace najde čtenář i konkrétní spojení na konkrétní subjekt, kde může v případě zájmu získat další podrobné informace.
Součástí publikace jsou i velmi cenné informace z oblasti ekologie a úspory energií, které jsou nepostradatelné pro konečná rozhodnutí o použití konkrétního výrobku a technologie.