Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PASIVNÍ DOMY 2012

Navrhování kvalitních budov není problémem výlučně technickým, ale ve značné míře problémem společenským – jak budou nová řešení přijata, jak se podaří zpřísnit energetické požadavky, jak se nastaví motivující daňová zvýhodnění nebo dotační programy, pokud budou v nějaké míře potřebné.
Výstavbou pasivních a nulových domu nemůžeme zachránit životní prostředí, současně je ale zřejmé, že jde o nezanedbatelný a významný prostředek rozumnějšího zacházení s přírodními zdroji, který nemá prakticky žádné negativní důsledky. Je mnoho možností, jak dále rozvíjet pasivní standard budov – od využívání osvědčených postupů a komponentů ve větším rozsahu, ověření pro typologicky odlišné skupiny budov, přes korektní využití všech poznatků při energetické obnově budov, až po hledání opravdu nových řešení.

Pro úspěch všech takových aktivit se potřebujeme naučit lépe argumentovat i ve společenských souvislostech, do čehož patří i prosazování nových požadavků na budovy. Jinak hrozí, že ověřená a prokazatelně výhodná řešení budov nebudeme moci prosadit v praxi, nebo že zůstanou jen specifickým řešením pro málo početnou klientelu. Je dobře, že je odborná komunita okolo pasivních domu aktivní i v diskusi o budoucích stavebně-energetických předpisech.