Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

SVĚTELNÉ ZDROJE A SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V ROCE 2012

Cílem publikace je informovat širokou veřejnost o možnostech využití nových typů světelných zdrojů (typu LED) ve veřejném osvětlení a jejich porovnání s dosud nejrozšířenějšími zdroji – vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Část publikace se také věnuje probíhajícím změnám v parametrech a konstrukci nových typů LED svítidel pro veřejné osvětlení a prognózami jejich budoucího vývoje.
Publikace je určena zástupcům měst a obcí, dotčeným pracovníkům na obecních a městských úřadech, ale poslouží i projektantům osvětlení, pracovníkům technických služeb. Problematika je nicméně formulována zjednodušeně, aby byla srozumitelná široké laické veřejnosti.
Veřejné osvětlení je veřejnou službou, která slouží občanům pro zvýšení bezpečnosti a komfortu na veřejných místech.
Moderní veřejné osvětlení má splňovat několik důležitých požadavků, a to zejména na:
bezpečnost osob a majetku, včetně zajištění vhodných zrakových podmínek pro řidiče a chodce, estetické vnímání – vzhled nočního města či obce a orientace, ekonomii provozu – náklady na spotřebu el. energie a na údržbu osvětlovací soustavy, omezení nevhodného vlivu na okolní prostředí (rušivé světlo). K nejvýznamnějším změnám v oblasti světelné techniky v současné době patří prudký rozvoj nových polovodičových světelných zdrojů (LED), které se výraznou měrou začínají uplatňovat také ve veřejném osvětlení.
Rok vydání:  2012
Zdroj:  Seven, o.p.s.
Stáhněte zde