Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zásady účtování, financování a daňové aspekty realizace projektů EPC ve veřejném sektoru

V případě EPC projektů se jedná o dlouhodobé a komplexní projekty, při jejichž realizaci poskytovatel nese plnou zodpovědnost za vhodnou volbu, projektování, realizaci a následný provoz realizovaného projektu výměnou za část úspor z provozních nákladů, které po dobu trvání smlouvy z těchto opatření bezprostředně plynou. Součástí projektů EPC bývá také zajištění financování investice.

Publikace, jejímž zpracovatelem je Asociace poskytovatelů energetických služeb, se proto zabývá používanými způsoby financování projektů a jejich právními a finančními aspekty. Podrobně je zde popsána oblast účtování projektů EPC v jednotlivých skupinách veřejných institucích.

0snova publikace zahrnuje následující hlavní kapitoly:
1. Aktuální právní rámec v oblasti financování a účtování platných pro instituce veřejného sektoru.
2. Možnosti financování projektů EPC v souladu s platnou legislativou a dostupnými zdroji financování projektů energetické účinnosti.
3. Zásady a principy účtování projektů EPC pro následující veřejné instituce:
• obce a města, kraje a jejich příspěvkové organizace,
• státní instituce – příspěvkové organizace a organizační složky státu.


Rok vydání:  2017
Velikost:  980.3 kB
Stáhněte zde