Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Scénáře energetické spotřeby budov v ČR na základě požadavků článku 4 směrnice EED

Členské státy předložily 30. dubna 2014 a poté každé tři roky předloží vnitrostátní akční plány energetické účinnosti. Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti zahrnují významná opatření zaměřená ke zvýšení energetické účinnosti a očekávané nebo dosažené úspory energie, včetně úspor při dodávkách, přenosu či přepravě a distribuci energie, jakož i v konečném využití energie s cílem splnit vnitrostátní cíle energetické účinnosti podle čl. 3 odst. 1. Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti jsou doplněny o aktualizované odhady očekávané celkové spotřeby primární energie do roku 2020, jakož i o odhadovanou úroveň spotřeby primární energie v některých odvětvích.
Na základě přijaté směrnice Evropského parlamentu č. 2012/27/EU, o energetické účinnosti (EED) vznikla potřeba tvorby zásadních dokumentů v oblasti energetické náročnosti budov, které mají vzniknout na národní úrovni Členských států. V rámci navrhované studie bude problematika energetické spotřeby řešena pro obytné i komerční budovy.