Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EKONOMICKE HODNOCENI ENERGETICKY USPORNE VYSTAVBY

Pro snadnější pochopení studie využívá konkrétní realizovaný rodinný dům. Energetické spotřeby, investiční a provozní náklady jsou porovnány pro různé stavební systémy. Studie předpokládá přípustná zjednodušení, protože problematika energeticky úsporné výstavby má mnoho stupňů volnosti. Snaha postihnout všechny možnosti vede obvykle k nepřehlednosti.
Pro stanovení energetické náročnosti objektu je zvolena novostavba pasivního domu, který je namodelován v různých stavebních soustavách. Jednotlivé modely jsou „naladěny“ tak, aby dům v každé stavební soustavě splňoval kritéria pro pasivní standard podle TNI 73 0329 pro rodinné domy.
Rok vydání:  2014
Stáhněte zde