Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

Tato publikace se ucelenou formou věnuje energetickému hodnocení stávajících a nově navrhovaných budov. Není možné obsah oboru energetické hodnocení budov zachytit v rámci jedné knihy, na to je daná problematika příliš obsáhlá. Autoři jsou si této skutečnosti vědomi a ani se o to nepokoušeli. Tvůrci knihy měli snahu věnovat se, dle svého přesvědčení, nejdůležitějším aspektům energetického hodnocení budov, tam kde cítili potřebu, že to vyžaduje praxe a soudobý stav poznání. Nutno říci, že v tomto oboru jsou dvě stránky pohledu na věc, jedna stránka je právní a druhá fyzikální. Někdy dochází v energetickém hodnocením ke kolizím mezi těmito pohledy a přístupy. Rovněž tohoto faktu jsou si autoři vědomi.
Energetické hodnocení budov je činností náročnou, protože vyžaduje multioborové znalosti z oblasti vytápění, vzduchotechniky, zdravotechniky, elektroinstalace, stavební fyziky, ale také znalosti z ekonomie, ekologie a v neposlední řadě rovněž jisté právní povědomí. Publikace se zabývá každou z výše uvedených oblastí a to jak formou teoretickou, tak i praktickou v podobě řešených příkladů. Některé kapitoly byly zpracovány bez ilustrativních příkladů, z důvodů limitu rozsahu publikace. Autoři knihy vycházejí z vlastních praktických zkušeností z energetického hodnocení budov a také z hlubokých teoretických soudobých znalostí v tomto vědním oboru.
Rok vydání:  2014
Velikost:  12.3 MB
Stáhněte zde