Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Absorbční kapacity investičních dotačních titulů v oblasti energetické efektivity a využití OZE a DZE. Energeticky úsporná opatření pro školy a školky a obecní úřady v průběhu let 2004 – 2014

Seznam dotačních titulů v roce 2015 vhodných pro energeticky úsporná opatření, seznam budov a referencí o provedených úsporných opatřeních, praktické příklady řešení v objektech obecních úřadů a škol. Variantní posouzení scénířů dodávky tepla a elektrické energie ze zdrojů využívajících fosilní paliva ne OZE ve třech výkonových kategoriích.
Rok vydání:  2015
Zdroj:  Ing. Luděk Steffl, CSc., Ing. Jiří Sedláček
Stáhněte zde