Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

STANOVENÍ REFERENČNÍ A VÝPOČTOVÉ POTŘEBY TV PRO ENERGETICKOU CERTIFIKACI BUDOV

Publikace obsahuje:
stanovení potřeby TV v budovách. Potřeba vody v budovách, podle vyhlášky č. 120/2011 Sb. a přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., vývoj spotřeby vody v ČR
charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody) podle ČSN EN 15316-3-1. Jednogenerační rodinná obydlí, tabulkové hodnoty podle ČSN 15316-3-1
programy odběru TV vody
potřebu teplé vody podle TNI 73 0331
potřebu teplé vody podle VDI 2067 - část 12
potřebu teplé vody uvedenou v Taschenbuch für Heizung +Klima Technik 2015/2016. V bytových budovách, budovách pro ubytování a stravování, občanských budovách a provozovnách, krytých bazénech a balneoprovozu
potřebu teplé vody uvedenou v ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - navrhování a projektování
závěr k potřebě teplé vody.
výpočet potřeby energie - vypočtená spotřeba tepla a dodané energie na přípravu TV - ztráta tepla soustavy pro přípravu TV v dílčích částech soustavy - účinnosti soustavy a dílčích částí.
stanovení ztráty tepla a pomocné energie v dílčích částech soustavy přípravy TV.
Rok vydání:  2015
Velikost:  4.4 MB
Stáhněte zde