Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Návrh modelových výpočtů lokálních energetických zdrojů

Tato studie bere v potaz novelu vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku, na které se v současné době pracuje.
Dále je cílem této studie výtah z aktuálních zákonů a norem vymezující parametry referenční varianty úsporného projektu (srovnávací investice, která by byla pravděpodobně realizována), které budou energetičtí specialisté muset brát v potaz například při stanovení způsobilých výdajů podle článku 38 Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti bod 3) b) oddílu 7
Rok vydání:  2015
Velikost:  1.2 MB
Stáhněte zde