Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Otázky a odpovědi z oblasti veřejného osvětlení

Předložená brožura představuje souhrn otázek a odpovědí z problematiky provozování veřejného osvětlení. Většina dotazů byla v nedávné minulosti autorům reálně položena, některé byly převzaté z internetu. Dotazy byly příp. přeformulovány atp. a rozčleněny do logických celků podle vzájemné tematické příslušnosti. Veškeré odpovědi se váží k době zpracování této brožury, tedy podzimu roku 2015.
Rok vydání:  2015
Velikost:  975.4 kB
Stáhněte zde