Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

ANALÝZA VLIVU STRATIFIKACE DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI NA INVESTICE DO SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Daň z nabytí nemovitosti byla identifikována jako vhodný kandidát na možnou úpravu směrem k podpoře energeticky úsporných renovací budov. Při stratifikaci daně podle energetické třídy prodávané nemovitosti je možné dosáhnout víceméně neutrálního dopadu do inkasa této daně a zároveň vytvořit dostatečnou motivaci pro investici do renovace budovy s cílem snížit její energetickou náročnost. Pozitivní vliv na státní rozpočet bude mít zvýšená aktivita v oboru energeticky úsporného stavebnictví, který má vysoký podíl domácí práce a produktů, má tedy příznivý vliv na domácí ekonomickou aktivitu. V základním předpokladu vychází, že celkové roční investice vyvolané úpravou této daně odpovídají asi 3,4 mld. Kč a dopad do snížení končené spotřeby energie by mohl být 0,3 až 0,4 PJ ročně.
Rok vydání:  2016
Velikost:  1.3 MB
Stáhněte zde