Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Praha – Vídeň: možnosti cesty k Smart City ve střední Evropě

V posledních letech indikujeme zvýšenou pozornost, již nikoli pouze odborné, veřejnosti vůči tématu kvality života ve městech. Diskutovány nejsou pouze parametry kvality života exaktně měřitelné, kupříkladu znečistění ovzduší, ale ve středu pozornosti jsou i další aspekty rozvoje města, např. kvalita veřejného prostoru.
Projekt Smart City Wien jsme vybrali nejen proto, že se týká města, které má s českou metropolí tolik společného, ale především z toho důvodu, že jde o jeden z nejpropracovanějších projektů tohoto typu. Příkladný je jeho průřezově interdisciplinární charakter a širokospektrální záběr, dlouhodobě naplňovaná vize, soulad s hodnotovým rámcem vedení města i jeho obyvatel i schopnost reflektovat různé zájmy.
Rok vydání:  2016
Velikost:  9.1 MB
Zdroj:  kolewktiv autorů
Stáhněte zde