Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energetická náročnost gastroprovozů a možnosti úspor energií

Potenciál úspor v gastro provozech není v celkovém měřítku gastroprovozu zvlášť velký. Přesto lze najít některá zajímavá úsporná opatření hlavně v nastavení optimálního provozních procesů.V případě plánovaných provozoven lze úspory najít již během projekční fáze správným výběrem energetických zdrojů a jejich vzájemnou koordinací (např. předehřev vody pro myčku nádobí úspornějším zdrojem jako je plynový kotel). Další úspory lze dosáhnout použitím zařízení s rekuperací tepla např. myčky.
Úspory u stávajících a nových provozů se nachází zejména v optimálním nastavení provozu jako je optimalizace plateb za elektřinu, náhrada elektrické energie a snížení množství větracího vzduchu.
Rok vydání:  2016
Zdroj:  Ekowatt, z.s.
Stáhněte zde