Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Právní odpovědnost energetického auditora

Existence požadovaného dokumentu - energetického auditu - nutně zakládá i existenci jeho zpracovatele, tedy energetického auditora. A tomu, jak by se měl energetický auditor vypořádat se současným právním prostředím v České republice, je věnován následující text.
Rok vydání:  1998
Velikost:  0 kB
Zdroj:  DEAS s.r.o.
Stáhněte zde