Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Katalog opatření ke snížení energetické náročnosti - Uživatelská příručka

Cílem práce je posílit informační bázi středisek EKIS a poskytnout jim základní nástroj pro shromažďování
a vyhodnocování informací a dat o energeticky úsporných opatřeních.
Rok vydání:  1999
Velikost:  0 kB
Zdroj:  SRCI CS
Stáhněte zde