Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Investování a strategie hospodárného užití energie - 2.část - Strategie hospodaření s energií

Studie je věnována strategii hospodaření s energií, které cílem je co největší snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů a snížení dopadů na životní prostředí z energetiky. Hlavní část práce je věnována srovnání různých přístupů a nástrojů, které stát může využít pro podporu zvýšení energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie.
Rok vydání:  1999
Velikost:  0 kB
Zdroj:  SEVEn
Stáhněte zde