Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Veřejné osvětlení pro 21. století

Dílčích tematických publikací a metodických příruček je k dispozici celá řada, stejně jako v ČR dlouhodobě dobře funguje informovanost v oblasti veřejného osvětlení, osvětově působí zejména Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, dále také například IRMO a vychází odborný časopis Světlo (www.odbornecasopisy.cz/svetlo/), jehož, jakož i dalších zdrojů v této příručce, s výhodou využíváme.
Relativně bouřlivý vývoj v oblasti světelných zdrojů, jejich řízení, regulace a také v oblasti normotvorby způsobuje, že jakákoli příručka rychle zastarává. Pokusili jsme se zde vytvořit alespoň částečně nadčasový zdroj informací, inspirace a podkladů tak, aby všichni, kteří se v oblasti veřejného osvětlení pohybují denně či jen příležitostně, měli po ruce komplexní informace a mohli se k nim kdykoli vrátit na jedno místo.


Rok vydání:  2017
Velikost:  7.3 MB
Stáhněte zde