Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy

Příručka pro zadavatele veřejných zakázek na energeticky efektivní budovy obsahuje detailní popis jednotlivých fází přípravy a realizace veřejné zakázky, různých stupňů projektové přípravy a technických kritérií, sloužících jako technické předpoklady a hodnotící kritéria. Zároveň se jedná o dokument, který bude pro svého uživatele srozumitelný, přístupný a bude poskytovat návod jak postupovat, a v jaké fázi přizvat relevantní odborníky.
Pro různé typy projektů vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov veřejných zakázek jsou vhodné různé přístupy k přípravě jejich realizace – podle složitosti a rozsahu, nebo zda se jedná o rekonstrukci či novostavbu. Příručka tedy zahrnuje vhodné doporučené postupy pro všechny zmíněné typy projektů. Ke každému postupu je doplněn detailní postup – kroky, podle kterých má zadavatel postupovat. V průběhu příprav se zmiňované checklisty propojily s definovanými kroky doporučených postupů a s přílohami kritérií, členěnými tak logicky tematicky pro snazší orientaci uživatele. Podle nich tak bude možné snáz kontrolovat postup přípravy veřejné zakázky.
Součástí příloh průvodce jsou tabulkové přehledy potenciálně vhodných kritérií a zadávacích předpokladů, které budou moci zadavatelé využít při přípravě zadávacích podmínek.
Rok vydání:  2016
Velikost:  882.8 kB
Stáhněte zde