Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energetický management municipalit

Produkt, jehož širší název je “Podpora energetického. managementu a realizace programů energetických úspor na úrovni municipalit“, navazuje na projekt analýzy legislativních a institucionálních podmínek energetického řízení na úrovni místní správy, ve kterém byla analyzována činnost místních orgánů v oblasti přenesené působnosti, t.j. při výkonu státní správy a doporučeny způsoby zkvalitnění energetického řízení na úrovni měst a obcí.
Rok vydání:  2000
Velikost:  0 kB
Zdroj:  March Consulting, spol. s r. o.
Stáhněte zde