Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti obnovitelných zdrojů energie

Zpracování jednotlivých metod hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování, např. územních energetických konceptů. Cílem práce je
ucelená metodika hodnocení pro jednotlivé OZE a pro různé stupně a potřeby využití.
Rok vydání:  2000
Velikost:  0 kB
Zdroj:  EkoWATT
Stáhněte zde