MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Informace o úsporách energie a využití OZE

Odkazy na informační stránky o úsporách energie a využití obnovitelných zdrojů energie a na výpočetní programy v oblasti energie:

Odpad je energie - informace o ekologickém využití odpadu

Strukturální fondy EU - informace o strukturálních fondech EU

Substance - udržitelná výstavba budov - stránky o udržitelné výstavbě a environmentálním hodnocení budov

Teplo - informační stránky o problematice tepla a vytápění

TZB-info - oborový portál zaměřený na stavebnictví, úspory energií a technické zařízení budov (TZB)

Úsporné spotřebiče v České republice - stránky o energeticky úsporných spotřebičích a energetickém štítkování

Zelená domácnost - Energie - informace, rady a návody jak šetřit energií

Obnovitelné zdroje energie

Zemní plyn v dopravě - informační stránky o možnostech využívání zemního plynu v dopravě v ČR i ve světě

Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie

EurActive - Energetika - informační portál o dění v EU k Energetice

Biom.cz - informační server o energetickém využití biomasy

Hybrid.cz - informační stránky o automobilech na hybridní, elektrický či jiný alternativní pohon

eDotace - informační server o dotacích

CHANGE - I ty ovládáš změny klimatu - Jak můžete vy sami odvrátit změnu klimatu? Stránky kampaně Evropské komise

Elektromobily - Sdružení a klub Elektromobily - Elektromobilisté ČR

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie

Energetik.cz - informační web o výrobě, distribuci a využívání energie

Katalog energeticky soběstačných řešení

Energetika.cz - internetový portál se zaměřením na energetiku

Liga ekologických aktivit - Stránky o trvale udržitelné energetice šetrnější k přírodě i k člověku

EnergyWeb - encyklopedické informace o energetice i obnovitelných zdrojích

Malá voda - stránky o využití energie malých vodních toků

Alternativní zdroje energie

EU a energetika


Výpočetní programy

GEMIS - program pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků opatření v oblasti energetických a látkových přeměn v průmyslových oborech a dopravě.

E-manažer - Software pro energetický management měst a obcí.

Louisa 3 - program pro výpočet energetiky budov a sestavování energetických štítků budov

Tabulky a výpočty - tabulky a výpočetní nástroje pro úspory energie a technické zařízení budov

Výpočet nákladů na vytápění - program pro porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva

HESTIA - program pro modelování energetických úspor v budovách


Dodavatelé energií o úsporách energie

Energetický rádce - poradenské stránky společnosti ČEZ

Energie Plus - internetový portál společnosti E.ON

Šetřím energii - poradenské stránky společnosti RWE

Energetický poradce - poradenské stránky společnosti PRE© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect