MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2010

B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově

úspory energie
kraj, MČ, obec, podnikatel, soc. a zdrav. zařízení
1000
40

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství a budov (zejména pro potřeby školství, zdravotnictví a občanské vybavenosti) rekonstrukcí otopné soustavy, případně také příslušného topného zdroje. Výběrovým kritériem je zejména hodnota uspořené energie a doba návratnosti vložených finančních prostředků.