MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2012

B.2 Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech a teplárenství

Úspory energie
podnikatel
2000
40

Popis podporovaných aktivit

Dotace může být poskytnuta na organizační a/nebo technologické změny ve výrobních průmyslových procesech a zvyšování účinnosti v teplárenství.