MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2017 - 2021

2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2020

Oblast podporyPODPROGRAM 2
Typ žadateleakciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, školská právnická osoba, obec, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, zájmové sdružení, zájmové sdružení právnických osob, a pod.
Maximální výše podpory [tis. Kč]300
Maximální výše podpory [%]100
 
Přílohy žádosti2A - příručka ovládání on-line formuláře RISPF - EKIS   [docx - 5.2 MB] příloha č. 3 - čestné prohlášení o bezdlužnosti   [docx - 23.4 kB] příloha č. 17 - čestné prohlášení o poradcích   [docx - 13.4 kB] příloha č. 19 - čestné prohlášení o podpoře de minimis   [docx - 27.5 kB] Příloha č. 31 - seznam poradců EKIS   [xlsx - 13.4 kB] 2A - podmínky čerpání dotace EKIS 2020   [pdf - 96 kB] 2A - pravidla čerpání dotace EKIS 2020   [pdf - 76.1 kB] 2A - návrh závěrečné zprávy EKIS   [docx - 20.3 kB] 2A - formulář vyúčtování EKIS   [xlsx - 15.6 kB] 2A - čestné prohlášení o mzdě EKIS   [docx - 20 kB] tiskopis 3B k vyhlášce 367/2015 k závěrečné zprávě   [xlsx - 11.9 kB] 2A - čestné prohlášení o ochraně osobních údajů EKIS   [docx - 19.9 kB] 2A - avízo při vracení dotace   [xls - 42 kB]
Seznam veškerých povinných příloh k této aktivitě je uveden v textu programu EFEKT 2017-2021

Aktuální výzvy

žádná aktuální výzva

Popis podporovaných aktivit

Poradenská a konzultační služba pro veřejnost k propagaci a zavádění inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího využití OZE. Poradenství si klade za cíl zvýšení povědomí veřejnosti o možnosti úspor energie a je zaměřeno zejména do rozmanitých oblastí energetiky.

Poradenství vykonávají energetičtí poradci, kteří prokáží odbornou způsobilost (tj. vzdělání v oboru, dosavadní praxi v oboru, v optimálním případě osvědčení energetického specialisty). Vybraní poradci bezplatně poskytují objektivní a nezávislé informace pro veřejnost osobně ve středisku, internetově (i-EKIS) prostřednictvím webového portálu www.mpo-efekt.cz a nebo jinak dle Podmínek čerpání dotace.

Poradci se sdružují v Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS), která tvoří 3-6 poradců. Střediska zajišťují poradenství pro veřejnost v pondělí a ve středu od 13 hod. do 17 hodin. Ve středisku musí být ve stanovených hodinách přítomen vždy nejméně 1 poradce.

ŽÁDOST O DOTACI SE PODÁVÁ ELEKTRONICKY. K dispozici je příručka s podrobným návodem.

Dotace na výkon poradenské činnosti v síti EKIS je stanovena sazbou 600,- Kč za odkonzultovanou hodinu, přičemž hodiny bez provedené konzultace nejsou hrazeny. Dotace pro jedno středisko může činit max. 300,- tis. Kč za rok. Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách pouze v rozsahu prokazatelně provedených konzultací. Při výběru poradenských středisek bude přihlíženo k rovnoměrnému pokrytí území ČR, ke kvalifikaci poradců (dle § 10 zák. č. 406/2000 Sb.), k vytížení a bezproblémovému provozu střediska v předchozích letech. Ostatní informace a výběrová kritéria jsou uvedena v plném textu programu.

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect