MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EFEKT 2017 - 2021

1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020

PODPROGRAM 1
společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části
2000
50

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel a světelných zdrojů.

ODBORNÉ PODKLADY ZPRACUJTE V SOULADU S METODICKÝM POKYNEM PRO ŽADATELE O DOTACI NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.