MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2017 - 2021

1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020

PODPROGRAM 1
společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části
2000
50

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel a světelných zdrojů.

ODBORNÉ PODKLADY ZPRACUJTE V SOULADU S METODICKÝM POKYNEM PRO ŽADATELE O DOTACI NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.