MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2017 - 2021

1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020

Uzávěrka podání žádosti31.10.2019 (Výzva 2/2020)
Oblast podporyPODPROGRAM 1
Typ žadateleMČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části
Maximální výše podpory [tis. Kč]2000
Maximální výše podpory [%]50
 
Přílohy žádosti1A - příručka ovládání on-line formuláře RISPF - VO   [pdf - 3.4 MB] 1A - seznam obcí v CHKO, které žádají o dotaci na VO u MŽP   [xlsx - 53.8 kB] příloha č. 27 - popis stávajícího stavu a návrhu realizace opatření   [docx - 415.3 kB] 1A - soupiska faktur VO   [docx - 16 kB] 1A - návrh průběžné a závěrečné zprávy VO   [docx - 27.7 kB] 1A - protokol měření osvětlení v obcích VO   [pdf - 196.7 kB] příloha č. 3 - čestné prohlášení o bezdlužnosti   [docx - 23.4 kB] příloha č. 33 - čestné prohlášeni o DPH   [docx - 15.9 kB] příloha č. 2 - čestné prohlášení o veřejné zakázce   [docx - 19.9 kB] 1A - podmínky čerpání dotace VO 2020   [pdf - 208.1 kB] 1A - metodický pokyn pro zpracovatele energetického posudku VO   [pdf - 2.4 MB] 1A - metodický pokyn pro žadatele o dotaci VO   [pdf - 1.2 MB] tiskopis 3B k vyhlášce 367/2015 k závěrečné zprávě   [xlsx - 11.9 kB]
Seznam veškerých příloh a způsob jejich doručení najdete v textu výzvy!

Aktuální výzvy

2/2020
1A - Veřejné osvětlení 2020

Uzávěrka podávání žádostí: 31.10.2019

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Musí být dodrženy indikátory a parametry stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2019 DO 31. ŘÍJNA 2019

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel a světelných zdrojů.

ODBORNÉ PODKLADY ZPRACUJTE V SOULADU S METODICKÝM POKYNEM PRO ŽADATELE O DOTACI NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.

Aktuality 

  • Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

    23.05.2018 Informace - osobní údaje (GDPR)Stáhnout
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect