MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2016

E.1 Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001

Uzávěrka podání žádosti28.02.2016
Oblast podporyEnergetický management
Typ žadatelekraj, města nad 20 tisíc obyvatel
Maximální výše podpory [tis. Kč]500
Maximální výše podpory [%]80
 
Seznam veškerých povinných příloh k této aktivitě je uveden v textu programu EFEKT 2016.

Popis podporovaných aktivit

Předmětem podpory je zavádění opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zdokonalení, případně i certifikaci systému energetického řízení. Výsledkem postupných aktivit má být fungující systém energetického řízení ve všech objektech v majetku žadatele splňující požadavky výše uvedené normy. Podpora se bude vztahovat zejména na tvorbu základních, normou vyžadovaných dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a certifikaci systému.

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect