MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EFEKT 2016

E.1 Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001

Energetický management
kraj, města nad 20 tisíc obyvatel
500
80

Popis podporovaných aktivit

Předmětem podpory je zavádění opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zdokonalení, případně i certifikaci systému energetického řízení. Výsledkem postupných aktivit má být fungující systém energetického řízení ve všech objektech v majetku žadatele splňující požadavky výše uvedené normy. Podpora se bude vztahovat zejména na tvorbu základních, normou vyžadovaných dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a certifikaci systému.