MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

24.1.19 / dotaz č. 102858
Dobrý den, od r. 2013 provozuji střešní FVE jako licencovaný výrobce a dotaci čerpám ve formě zelených bonusů. Přetoky do distribuční sítě NN prodávám, avšak s ohledem na míru využití zvažuji akumulaci el. energie.

Plánuji retrofit stávající FVE ve formě AC couplingu - připojení baterie přes bateriový střídač (prakticky tedy kdekoliv v rozvodech domu - konstrukce celé sestavy FVE zůstane zásahem nedotčena).

Je možno provést uvedenou změnu bez vlivu na oprávněnost dotace ZB, případně který právní předpis to řeší? Děkuji.
Vážený pane,
nevím, jak přesně chcete FVE upravovat. Pokud kdekoli v domě, tj. za elektroměrem, připojíte další spotřebič (bateriové úložiště), pak se z hlediska FVE nic nemění a budete ji provozovat jako nadále. Tím, že v domě díky bateriím snížíte odběr ze sítě, vám poklesnou náklady na nakupovanou elektřinu. Pochopitelně musíte zajistit, aby elektřina z baterií nepřetékala do sítě - v tom případě by šlo o neoprávněnou dodávku, postihovanou na základě energetického zákona.

Pokud chcete měnit střídač FVE, zjistěte si nejprve na ERÚ, zda po této výměně vaše FVE neztratí nárok na podporu.

Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný