MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

28.3.19 / dotaz č. 105471
Dobrý den,
rád bych s Vámi v budoucnu spolupracoval, při řešení vytápění a průkazu PENB na RD.

Nyní jsme ve fázi zadávání projektu. Chtěl jsem Vás poprosit o radu, zda je zásadní rozdíl pokud použijeme pro výstavbu Porotherm 44 s U=0,26W/mK a nebo Heluz Family 50 s U=0,14W/mK obě varianty bez zateplení. Bude se jednat o bungalov cca 200m2 o celkove ploše obvodových stěn cca 120m2. Bylo nám řečeno, že rozdíl v úspoře energie bude minimální a vyšší náklady na výstavbu cca o 130 000Kč. Zásadní bude prý zvolit dobrá okna a kvalitně zateplit stropy.

Jaký je Váš názor?

Děkuji za každou informaci


Vážený pane,
rozdíl ve Vámi uvedených hodnotách součinitele prostupu tepla Vámi vybraných obvodových zdiv je téměř dvojnásobný a tudíž i rozdíl v tepelné ztrátě prostupem obvod. stěnou bude skoro dvojnásobný. Nicméně předpokládáme, že rozdíl v celkové tepelné ztrátě domu nebude nijak zásadní (dle našich zkušeností s obdobnými typy RD). Bez podrobněji vypracovaných výpočtů a sestavení tzv. energetického modelu Vašeho domu nelze blíže určit rozdíl v provozních nákladech na vytápění rodinného domu, nicméně velmi hrubým odhadem lze říci, že to bude v částkách kolem 4 - 8 tis.Kč za rok. Výše rozdílu provozních nákladů samozřejmě velice úzce souvisí jak s tepelnětechnickými vlastnostmi ostatních konstrukcí obálky (podlaha na zemině, střecha, okna a dveře,...), tak se zvoleným způsobem vytápění domu, resp. typem zdroje tepla (plyn.kotel, tepelné čerpadlo, el.přímotopy,...), způsobem provozování domu a dalších souvisejících faktorech.
Neméně podstatný fakt při rozhodování, který typ zdiva vybrat, je celková vyváženost "obálky" budovy (tj. aby parametry jednotlivých k-cí byly vzájemně tepelnětechnicky vyvážené). Další podstatný bod při rozhodování je kam máte v úmyslu Váš dům energeticky "posadit", tj. jestli tíhnete k pasivním domům, nízkoenergetickým a nebo nikoli a v návaznosti na to, jestli byste uvažoval o využití dotace z programu Nová zelená úsporám.
Jsme také toho názoru, že realizovat novostavbu s Vámi uváděnou hodnotou „U“ obvodového zdiva U=0,26 W/m2.K, která již v současnosti neplní hodnotu tepelnětechnickou normou (ČSN 73 0540-2) doporučenou není z hlediska současně vnímané energetické náročnosti budov perspektivní. Výhledově – po případném připravovaném zpřísnění těchto hodnot – se uvedené ještě výrazněji prohloubí.
Vzhledem ke složitosti a komplexnosti problematiky Vám proto navrhujeme nás navštívit osobně v poradenském středisku EKIS Olomouc se sídlem na ul. Jihoslovanská 21 a využít bezplatné konzultace, kde bychom mohli podrobněji probrat některé z výše uvedených bodů. Případnou konzultaci doporučujeme předem telefonicky dohodnout (Ing. Lukáš Svoboda, 773 873 949).

S pozdravem
EKIS Olomouc
L. Svoboda
Odpovídá:  Ing. Lukáš Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda tisk