MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.4.19 / dotaz č. 106452
Dobrý den,

plánujeme výstavbu pasivního domu v lokalitě bez veřejné kanalizace. Rádi bychom pořídili membránovou čistírnu odpadních vod pro zpětné využití přečištěné vody pro splachování / zalévání, rovněž využití dešťových vod, případně zapojení koupacího jezírka do tohoto systému.
Chtěl jsem se zeptat, zda-li u Vás máte k dispozici kontakty na projektanty zdravotechniky, kteří by s touto problematikou měli zkušenosti a dokázali řešit takto uzavřené systémy koloběhu vody?

Dobrý den,
doporučuji se obrátit na firmu Asio zastoupenou panem Plotěným. Ti se na to specializují.
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD tisk