MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

19.6.19 / dotaz č. 108333
Dobrý den

zajímalo by mě, na kolik by vyšlo tepelné čerpadlo vzduch voda a jsou tam nějaká omezení? Hluk od TČ, rozměry aj. Bydlíme v půlce dvojdomku v Rokytnici nad Jizerou, Krkonoše - starší dům z roku 1974 - plynosilikát, zateplení šedým polystyrenem 12 cm, vyměněná okna dvojsklo - uvnitř argon, nové venkovní dveře. Dům je podsklepený, přízemí i patro má zhruba po 55 m2, celkem 110 m2, půda prozatím nezateplená, ale je to v plánu. Dosud jsme topili kotlem na tuhá paliva - Dakon DOR 24, kombinovaný bojler 120 l, tarif D25d, máme radiátory, vaření na elektřině - indukce. Ročné platíme asi 12000 Kč za elektřinu spotřeba zatím přes 4,5MWh, předpokládám, že s TČ by se spotřeba elektřiny o dost zvýšila. Za otop 8000 Kč. Otázkou je, čím nahradit stávající kotel a jestli by se nám TČ vyplatilo. Instalace elektrovoltaiky v kombinaci s TČ - tam se pohybují ceny v jaké relaci a je to výhodné na horách - Krkonoše - je tu dlouho sníh. Jsme v nadmořské výšce asi 700 m. To jsou informace o domu. Chtěl bych využít kotlíkové dotace a zelená úsporám - je nějaké zvýhodnění za kombinaci TČ a fotovoltaiky ? Nevím, jak to chodí s těmi dotacemi. Pokud bych si požádal a bylo by mi to potvrzeno, za jak dlouho musím TČ a FVE nechat nainstalovat a pokud by se to nestihlo uskutečnit letos, mám zaručeno, že peníze z dotace dostanu po realizaci příští rok? Děkuji Vám za ochotu.
Dobrý den,
Děkujeme za dotaz.
Cena za dodávku a instalaci tepelného čerpadla vzduch - voda se pohybuje od 150 do 250 tis. Na trhu jsou i levnější varianty a rozhoduje i to, zda bude tepelné čerpadlo sloužit i k přípravě teplé vody. Je třeba, aby autorizovaný projektant provedl výpočet tepelné ztráty domu, aby bylo možno oslovit několik firem s poptávkou a z nabídek si pak vybrat tu, která nabízí nejlepší poměr cena – kvalita. Vzhledem k lokalitě volit spíše výrobky severské provenience.
Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zdroje vytápění, měla by proběhnout nějaká forma stavebního řízení. Záleží na přístupu příslušného stavebního úřadu, který je nutno ověřit. Není vyloučeno, že bude požadovat vypracování hlukové studie.
Pro instalaci tepelného čerpadla jako zdroje tepla pro vytápění je třeba, aby byla minimalizována tepelná ztráta, zejména ve vztahu ke stávajícímu otopnému systému, aby byl schopen předat potřebný tepelný výkon. Běžné tepelné čerpadlo pracuje s výstupní teplotou max. 55 °C, zatímco otopný systém takhle starého domu byl navržen na teplotní spád 90/70 °C. Vlivem masivního zateplení a tím, že odpadá přirážka na zátop, obvykle otopná soustava s otopnými tělesy vyhoví. Protože je dům podsklepený, stojí za zvážení zateplit ještě strop sklepa zespodu.
Zodpovězení otázky, zda se tepelné čerpadlo vyplatí, může pomoci využití dotačních programů. Nabízí se v první řadě kotlíková dotace. Starší provedení jmenovaného kotle vykazuje 2. emisní třídu (nutno ověřit), navíc po zateplení domu je kotel prakticky nepoužitelný kvůli vysokému výkonu, jeho účinnost klesá pod 50 %. Příjem žádostí má začít v září 2019. Je možno získat podporu cca 120 tis.
Pro zateplení zbytku konstrukcí domu (půda a podlaha nad sklepem) lze nejspíš dosáhnout na podporu i v programu Nová zelená úsporám. Podpora je však podmíněna právě výměnou zdroje, pokud je jím kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním s emisní třídou nižší než 3. Projektovou dokumentaci zateplení zpracovává autorizovaný stavební projektant a energetické hodnocení energetický specialista s oprávněním pro energetické audity a posudky nebo průkazy.
Program nabízí i podporu fotovoltaických systémů v různých úrovních. Jedním z nich je i systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem. Podmínky (podoblast C.3.8) této podpory jsou poměrně složité a rozsáhlé, rovněž výše vstupní investice je vyšší, jak napovídá i výše podpory 150 tis. Kč. V tomto případě je třeba počítat s instalovaným výkonem min. 4 kWp, cena cca 200 tis. Kč. Projekt a energetické hodnocení zpracovává autorizovaný projektant elektro nebo držitel oprávnění (č. 50/1978) o odborné způsobilosti v elektrotechnice (podrobnosti viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám Rodinné domy v rámci 3. Výzvy k podání žádostí). Předem je třeba kontaktovat místně příslušného distributora elektřiny.
Po schválení žádosti je stanovena lhůta pro dokončení prací a doložení předepsaných dokladů. V případě kombinace zateplení a pořízení fotovoltaického systému jsou přislíbené finanční prostředky rezervovány 24 měsíců. Příprava podkladů pro získání dotace, tzv. odborný posudek – projektová dokumentace a energetické hodnocení – je rovněž podporována (25 tis. zateplení + 5 tis. solár). Dále je poskytován bonus za kombinaci kotlíkové dotace a Nové zelené úsporám ve výši 20 tis. Kč. Poskytovaná částka z NZÚ je navíc shora omezena na 50% uznatelných nákladů.
Otázku sněhové pokrývky v zimě lze řešit větším úhlem náklonu, aby se sníh neudržel na ploše kolektorů a lépe se využilo odrazu světla od sněhu. Pokud má střecha větší spád, obvykle se sníh dlouho neudrží, sklouzne po hladkém povrchu a od obnažené horní části se panel na slunci prohřeje. Pro případy přívalů sněhu je vhodné opatřit střechu výstupy, lávkami pro možnost ometání sněhu. Panely musí být kvalitní, aby snesly takovéto mechanické namáhání. Toto řešení se však není časté