MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

7.8.19 / dotaz č. 109962
Dobrý den,
rád bych se zeptal zda je pro potřeby kontroly účinnosti kotlů na tuhá paliva dle vyhl. 194/2013 a ČSN 070305 požadavek na vlhkost a množství vzorku paliva, které se bude spalovat, popř. pokud postačí pouze takové množství paliva pro uvedení kotle do jmenovitého výkonu.
Dále bych se rád zeptal, jestli existuje legislativní požadavek na přesnost výpočtu jednotlivých ztrát s ohledem na okrajové podmínky výpočtu.
Dobrý den,
dle V194/2013 Sb. můžete pro stanovení účinnosti použít buď přímou nebo nepřímou metodu. Pokud budete stanovovat účinnost kole přímou metodou, pak potřebuje znát teplo dodané do kotle a teplo vyrobéné kotlem. To zejména znamená znát množství spáleného paliva a jeho výhřevnost a množství tepla na výstupu z kotle za daný časový úsek. Norma ČSN 070305 neuvádí požadavek na vlhkost paliva ani množství vzorku paliva, které se bude spalovat. Měření účinnosti přímou metodou se provádí v ustáleném stavu kotle.
Co se týká legislativního požadavku na přesnost výpočtu jednotlivých ztrát, zde se V194/2013 Sb. u stanovení účinnosti kotle nepřímou metodou odkazuje na normu ČSN 070305.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Ostatní
tisk