MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

12.8.19 / dotaz č. 110108
Vážení,
dovoluji si touto cestou požádat o dotaz k zateplení stropu, který je velmi podobný dotazu č. 85578.

Budova má tvar písmene T, většina stropů je řešena klasicky: omítka na rákos, prkna, trámy 25 cm, prkna zásyp, betonová mazanina. Na části domu je však výškový rozdíl stropů cca 30 centimetrů, na trámech pak není betonová mazanina, ale půdovky, u části domu je přístavba s traverzami, hurdami a betonem.
Líbí se mi varianta zateplení z půdy, jak je popsána u dotazu č. 85578, nicméně jak postupovat v případě popsaných výškových rozdílu, navíc u části domu předpokládáme pozdějši využití podkroví k obývání (bude zde tedy v počátku nevytápěná půda, kterou však později nahradí vytápěné podkroví)?

Je možné v části domu, kde se předpokládá podkroví strhat zevnitř omítku na stropě i s prkny, nechat odhalené trámy a nechat je pohledové, zeshora vyměnit prkna (např. za palubky) a nad ně dát izolaci? Nad těmito původními stropními trámy byly vloženy další, které tvoří konstrukci střechy, tudíž podlaha budoucího podkroví by "ležela" až na těchto, nikoli na původních stropech.Ještě doplním, že obvodové zdi v těchto místech, na kterých trámy leží, jsou min. půl metru silné.
Děkuji
Pane Voborný, k Vašemu dotazu jen v teoretické rovině. Pokud chcete zateplovat, tak se doporučuje provádět zateplení ze strany nižší teploty, tj. ze strany půdy. Tloušťky tepelné izolace, řešení parozábrany proti vnikání vodní páry z teplejšího prostředí a kondenzace páry v tepelné izolaci, praktické provedení vyrovnání výškových rozdílů v každém případě řešte ve spolupráci s projektantem, který navrhne parozábrany, síly tep.izolace,

Za MEPS Žďár nad Sázavou Pavel Juda

Odpovídá:  Ing. Pavel Juda - EKIS Žďár nad Sázavou tisk