MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

3.9.19 / dotaz č. 110849
Dobrý den.Chtěl bych vyměnit starý kotel na uhlí za tepelné čerpadlo a přitom využít kotlíkové dotace.Co vše je potřeba k tomu,abych kotlíkou dotaci mohl úspěšně získat.Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Dobrý den, veškeré dokumenty a informace o kotlíkové dotaci v Ústeckém kraji jsou uveřejněny na stránkách kraje:
https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-kotlikova-dotace-4-vyzva-usteckeho-kraje/d-1730215/p1=204744
Konkrétní podmínky pro dotační program jsou uveřejněny zde:
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1735553
Dotace se elektronicky podává 16.9. v 10:00 - elektronický formulář je zapotřebí předvyplnit na výše uvedených stránkách. Po podání žádosti je zapotřebí žádost vytisknout a podepsanou i s požadovanými dokumenty doručit do 10ti pracovních dnů od data odeslání elektronického formuláře.
Požadované dokumenty (hvězdičkou zvýrazněné dokumenty jsou zapotřebí vždy, ostatní pouze v případě, že jejich obsah naplňujete):
1)* Originál žádosti o poskytnutí dotace – vytištěný a originálně podepsaný.
2)* Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
3)* Kopie dokladu o kontrole technického stavu
4) Originál písemného souhlasu spoluvlastníků
5) Originál písemného souhlasu spoluvlastníků
6) Originál písemného souhlasu druhého z manželů
7) Originál písemného souhlasu vlastníka pozemku
8)* Informace o stavbě z internetového Nahlížení do katastru nemovitostí nebo kopie Výpisu z katastru nemovitostí
9) Originál „Čestné prohlášení“ v případě vytápění rodinného domu více zdroji tepla
10)* Kopie potvrzení o vlastnictví bankovního účtu (smlouva o zřízení účtu, bankovní výpis, potvrzení banky, atp.)
Odpovídá:  Ing. Jindřich Gabriel - EKIS Chomutov Auxilien tisk