MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

14.10.19 / dotaz č. 112721
Můj dotaz směřuje k otázce nahrazení navrhované fenolitické pěny tl 140 mm extrudovaným polystyrénem XPS o tl. 160 mm. Hovořím zde o skladbě tepelné izolace na žb nadzemní stěně podzemního podlaží.
Dobrý den,
součinitel prostupu tepla uváděné skladby (např. žb 300 mm) s fenolickou pěnou je U = 0,153 W/m2K
součinitel prostupu tepla této skladby s extrudovaným polystyrénem je U = 0,197 W/m2K
Z porovnání vyplývá, že se nejedná o rovnocennou náhradu, obě skladby mají součinitel prostupu tepla lepší, než je doporučená hodnota normou ČSN 730540-2, skladba s fenolickou pěnou však splňuje požadavek pro pasivní domy.
Vliv eventuální záměny uvedené skladby na celkové energetické hodnocení objektu závisí na poměrném zastoupení této konstrukce v rámci plochy celé obálky budovy.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský - EKIS Vysoké Mýto tisk