MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.10.19 / dotaz č. 113064
Dobrý den,
v současné době dokončujeme rekonstrukci RD a přemýšlíme o zateplení fasády.
Jedná se o podsklepený dvoupatrový dům starý cca 30 let, půdorys 11x11m, zdivo je z Ytongu 300mm, okna jsou nová plastová. Strop jsme zateplili již v minulém roce. Fasáda je z brizolitu. Ze severní strany na dům navazuje sousední dům, jednalo by se tedy o zateplení východní, jižní a západní zdi.
Má smysl takový dům zateplovat, příp. jakým materiálem? Jaká by byla návratnost této investice?
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství.
Rodinný dům je postavený patrně z pórobetonových tvárnic. Uvádíte v dotazu ytong, ten se ale pod tímto označením před 30 lety ještě v tehdejší ČSSR nevyskytoval. Vyráběly se různé výrobky z pórobetonu, ať již tvárnice nebo jiné prvky. Ty však v té době zdaleka neměly takové tepelně izolační vlastnosti, jako v současnosti nabízené lehčené výrobky z pórobetonu. Bylo by tedy dobré zjistit, o jaký výrobek se přesně jedná, kde a kdy se vyráběl a dohledat ve starších zdrojích technické parametry, tepelnou vodivost λ (dříve součinitel tepelné vodivosti).
Pokud se to nezdaří, lze vyjít pro určení tepelných vlastností z ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – návrhové hodnoty veličin. Zde jsou uváděny hodnoty pro plynobetony nebo plynosilikáty o objemové hmotnosti v rozmezí 480 až 680 kg/m3 - λ (charakteristické) v rozmezí 0,16 až 0,21 W/m.K a návrhové pro výpočet 0,19 až 0,23 W/m.K.
To by odpovídalo hodnotám reálného tepelného odporu R 1,6 až 1,3 (m2.K/W), tedy nic moc.
Současná doba, resp. norma již nepoužívá tepelný odpor R, nýbrž součinitel prostupu tepla U. Jednotkou je W/m2.K. Jedná se přibližně o reciproční hodnotu R, tedy U = 1/R. Takže zde platí, čím menší, tím lepší izolační vlastnosti.
Pro starý pórobeton lze tedy očekávat hodnotu součinitele prostupu tepla U v rozmezí 0,6 až 0,75 (W/m2.K).
Porovnání s požadavky současné energetické legislativy:
Normativní požadavky jsou udávány závaznou normou ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov - požadavky (10/2011). Ta stanovuje pro různé obvodové konstrukce tři kriteriální hodnoty součinitele prostupu tepla - minimální požadovanou hodnotu (prakticky se již nepoužívá), dále hodnotu doporučenou a pak doporučenou pro nízkoenergetické a pasivní domy. Platí čím menší hodnota, tím lepší izolace.
Pro obvodovou stěnu tyto hodnoty jsou:
Minimální hodnota součinitele prostupu tepla U 0,30 (W/m2.K)
Hodnota doporučená je 0,25 (W/m2.K).
Pro nízkoenergetický standard je součinitel prostupu tepla „U“ 0,18 až 0,12 (W/m2.K).
Vidíme, že rozmezí 0,6 až 0,75 (W/m2.K) významně pokulhává za doporučenou hodnotou 0,25.
Odpověď na otázku, zda má smysl takové zdivo zateplovat, tedy zní ano.
Doporučená tloušťka zateplení zdiva těchto vlastností je 8 až 10 cm izolantu na bází EPS.
Z pohledu zajištění možnosti difúze vodní páry z konstrukce se rozhodně nic nezkazí izolantem na bázi děrovaného šedého EPS s reflexní vrstvou. Systémy pro tento děrovaný izolant mají obvykle vysoce prodyšná lepidla i omítkový systém. Výhodou šedého EPS je nižší tepelná vodivost (až 0,032 W/m.K) oproti běžnému bílému EPS 70 F (0,039 W/m.K).
Tloušťka izolantu tedy může být o něco nižší. Pokud by se zvolilo doporučených 10 cm, bude výsledná hodnota U zateplené konstrukce 0,21 až 0,23, tedy s rezervou splní doporučení dle současné normy.
Odpověď na otázku, zde se to ekonomicky vyplatí, zní – návratnost je dlouhodobá, ale pokud se plánuje oprava současné fasády, tak určitě zateplit. Pro dům dle Vašeho popisu lze očekávat po provedení zateplení stěn následnou úsporu velmi hrubým odhadem kolem 10% až 15%.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk