MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.11.19 / dotaz č. 114216
potřebuji licenci pro prodej elektřiny z malé FVE do 10 kWp nájemníkům ve vlastním bytovém domě?
Dobrý den,

toto je spíše otázka pro právníka, než pro konzultanta EKIS. Po doslovném přečtení Energetického zákona + společného stanoviska ERÚ a SEI se domnívám, že to možné je pouze za předpokladu udělení licence pro obchod s elektřinou.

Zároveň je však možné najít několik právnických analýz, kde autoři tvrdí, že to je možné i bez této licence - rozhodně tedy doporučuji řešit toto s právníkem, jen tak zajistíte, že bude vše v zákonných limitech.


Společné stanovisko ERÚ a SEI: https://www.eru.cz/documents/10540/463112/Stanovisko+ER%C3%9A%20a+SEI+k+energetick%C3%A9mu+z%C3%A1konu+-+poskytov%C3%A1n%C3%AD%20odebran%C3%A9%20elekt%C5%99iny.pdf/324afc32-9542-4163-ba7f-5febef785c18

Analýza AK Doucha Šikola advokáti s.r.o.: https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/15280-podminky-primeho-prodeje-vlastni-vyrobene-elektriny

Analýza AK Frank Bold advokáti: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/jak-legalne-dodavat-elektrinu-z-vlastni-elektrarny-sousedum
Odpovídá:  Ing. Antonín Navrátil* - tisk