MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

20.1.20 / dotaz č. 114649
Nazdar vespolek,
při postupné rekonstrukci jsem konečně dorazil ke stínění (oken). Z více důvodů to bude v interiéru a lícovat s vnitřní stranou zdi. Zdi mají tloušťku 50-60 cm. Váhám, zda pořídit rolety nebo žaluzie. Kromě důležité role stínění v noci by měly v létě odrážet teplo zvenku (při otevřených oknech) a v zimě pomáhat udržet teplo uvnitř. Nuže, co doporučujete, prosím? Ocením i podrobnosti stran provedení (materiál, tvar) a pokud možno i tipy na spolehlivé dodavatele. V případě potřeby doplním rozměry, nákres nebo další podrobnosti.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství.

Umístění rolety nebo žaluzie do interiéru má pramalý vliv na omezení tepelných zisků z oslunění v letním období, kdy jsou nežádoucí.
Aby žaluzie nebo roleta takto fungovala, musí být předokenní, tedy na straně exteriéru. Žaluzie mívají nastavitelné lamely, jsou různých provedení, lamely mohou být i zateplené, takže v zimním období vytvářejí před oknem jakousi vzduchovou zaizolovanou mezeru a mohou mírně snížit tepelný prostup otvorem. Záleží ale na konstrukci bočních vodících lišt a dalších konstrukčních prvcích. V případě rolety se jedná o úplné zakrytí okna, některé typy rolet mohou být i bezpečnostní.
Vnitřní roletu nebo žaluzie lze považovat za interiérový prvek. Určitě zastíní před přímým sluncem, ale tím že je za skly oken uvnitř, dochází k úplnému prostupu tepelného záření do interiéru, tedy mu není nikterak účinně bráněno. Vliv na snížení přehřívání je u vnitřních žaluzií uváděn max. do 5%.
Pokud jde o zimní, snad by zase celistvá roleta fixovaná do bočních lišt a vytvářející uzavřenou vzduchovou dutinu navíc, měla na celkový prostup tepla otvorem s oknem nějaký vliv. Nelze jej ale zase nějak přeceňovat.
Na Váš totožně položený dotaz bylo v poradně již opovězeno pod číslem dotazu 114650 jiným střediskem EKIS. Pro úplnost přikládám jejich odpověď k problematice.
Citace:
„Pokud nainstalujete rolety nebo žaluzie z interiérové strany oken, mají pouze funkci stínění. Funkce izolační v kombinaci s dokořán otevřeným oknem je poněkud diskutabilní, snad je v případě provětrávané rolety.
Pro stínění je nejvhodnější použít žaluzie, rolety se v podstatě používají pouze v případě, že zajišťují rovněž funkci bezpečnostní.
V rámci této poradny Vám nemůžeme zdarma zpracovat ani výpočet tepelných ztrát, ani zisky z oslunění. To je záležitost placeného projektu, tedy Vašeho projektanta. Je tedy třeba zjistit, zda Váš projektant ve výpočtu energetické bilance počítal s omezením tepelných zisků z oslunění. Pokud nikoliv, mají žaluzie nebo rolety pouze funkci stínící nebo bezpečnostní, přičemž v tom případě se fakticky jedná o designový interiérový prvek, bez reálných technických požadavků. Lze tedy jednoduše zvolit výrobek, který Vám vzhledově vyhovuje.
V této poradně se nevyjadřujeme ani ke konkrétním výrobkům, ani výrobcům.“

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk