MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.6.20 / dotaz č. 117769
Jaký typ okna použít pro nizkoenergetický dům? Chceme spaletove s izol. dvojskly .
Dobrý den,
Otázka návrhu nízkoenergetického domu není pouze záležitostí návrhu vlastností oken.
Je to komplexní návrh všech aspektů, které tvoří celkovou bilanci posuzující, že objekt spadá do kategorie – Nízkoenergetických domů…atd

Okna se dnes již skoro standardně vyrábí s trojsky. Nicméně u špaletových můžou vyhovovat s dvojskly.
Při posuzování oken je důležité vnímat celkový součinitel prostupu tepla, který tvoří charakter ve vazbě na jeho energetickou úspornost. Mnoho dodavatelů uvádí tento součinitel, který charakterizuje pouze typ zasklení, rámu, ale důležitý je celkový výsledný součinitel, který zrovna u špaletových oken může být rozdílný.

Při rekonstrukci či novostavbě musí Váš projektant navrhnout konstrukce tak, že musí odpovídat min. nebo-li „požadovaným hodnotám“ uvedených v normě
ČSN 730540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
V této normě jsou také uvedeny doporučené hodnoty a také doporučené hodnoty pro pasivní budovy.

U provádění otvorových výplní Vám také velmi doporučuji respektovat další doporučené normy na zabudování oken, které mají výrazný vliv na jejich správnou funkce a tím pádem také na jejich životnost.

Viz odkaz na normy a článek k tomuto tématu.

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky
Normy týkající se požadavků na zabudování oken
• ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
– základní norma stanovící požadavky na zabudování výplně otvoru do vnější stěny budovy;
• ČSN 74 6078 Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití
– stanoví volby parametrů výrobků určených pro zabudování podle zatížení větrem, větrné oblasti a další kritéria;
• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
– definuje požadavky na doplnění zábradlí u oken s nízkým parapetem;
• ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky
– stanoví požadavky na akustickou izolaci výplní otvorů a postup stanovení akustické izolace oken podle tabulkových hodnot a parametrů použitého skla.
Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - EKIS Ostrava Sýkora tisk