MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.6.20 / dotaz č. 117784
Dobrý den, potřeboval bych Vás poprosit o pomoc s pochopením nákladů na vytápění objektu, ve kterém užíváme byt. Jedná se o bytový dům na Praze 4, postavený na přelomu 40./50.let 20.století, půdorysná stopa cca 15*15m, zastavěná plocha 234m2, ze strany ulice 1 podzemní podlaží (ze strany vnitrobloku se jedná o podlaží na terénu), 5 nadzemních podlaží + podkroví. V objektu je 17 bytů (12* 2+1 - plocha bytů cca 54m2, 5* 1+1). Započitatelná podlahová plocha pro teplo je 805m2. Dům je vytápěn plynovou kotelnou ve správě dodavatele tepla. Spotřeba za rok 2019 na vytápění je 715,15 GJ. Navíc meziroční nárůst na spotřebě oproti roku 2018 je 39%!.
Co mne zaráží ve vyúčtování je uvedený počet dní vytápění v otopném období. Oproti roku 2018, kdy bylo uvedeno 222 dní, je za rok 2019 uvedeno 255 dní. Podle mne neodpovídá tato hodnota statistice průběhu teplot v roce 2019 a může ukazovat na to, že pro provoz kotelny není uvažována Tem (střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období) 13 st.C dle vyhlášky, ale hodnota vyšší, která může mít za příčinu nadměné dodávky tepla do objektu, i když to vzhledem k průběhu teplot v exteriéru není třeba. Důsledkem tohoto by mohlo být vysvětlení, proč má takovýto objekt podle mne tak nadměrnou potřebu tepla na vytápění oproti jiným srovnatelným.
Poprosil bych Vás tímto o Váš náhled na možné meziroční navýšení, plošnou potřebu tepla pro takovýto objekt a možné příčiny takové úrovně spotřeby. Předem děkuji.
Dobrý den,

zdá se, že důvodem je vyšší počet topných dní. Bylo by potřeba zjistit, jak je počet topných dnů stanoven ve Vašem případě. Dodavatel má teploměry podle, kterých sleduje zahájení a ukončení topné sezony? Existují záznamy z takového teploměru? Ze statistik vyplývá, že topná sezona 2018-2019 a 2019-2020 jsou prakticky stejné (https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/103-vypocet-denostupnu?stanice=1&action=1&otopne_obdobi=2018_2019&start_year=2018&end_day=31&end_year=2019&ti=19.0&tem=13.0&chkbox_sumtbl=1&chkbox_deg=1&chkbox_dnu=1&chkbox_prumerne_teploty=1&deg_x=740&deg_y=270&otop_dny_x=740&otop_dny_y=270&prum_teploty_x=740&prum_teploty_y=270).

Možnými důvody proč je vyšší spotřeba:
- někdo v domě více topil (jednotlivé byty nemají asi svoje kalorimetry?)
- počet topných dnů - špatně fungující nebo nevhodně nastavený teploměr a systém řízení kotelny.

S pozdravem
jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk