MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.7.20 / dotaz č. 119001
Dobrý den,
novelou zákona o hospodaření s energií bylo obcím a městům předepsáno zpracovat pro vybrané objekty energetické audity, což není zanedbatelná finanční částka. Lze na tyto dokumenty čerpat dotaci, případně připravuje se nějaký dotační titul, ze kterého by bylo možné tyto aktivity financovat?
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
základem je, že se nezpracovávají audity pro jednotlivé objekty, ale jeden audit pro město a obec jako celek (který se případně může rozdělit na dílčí sub-audity ucelených částí, pokud je to rozsáhlé hospodářství). Není resp. nebude nutné až vyjde nová vyhláška, zpracovávat podrobně každou budovu, bude se jednat v principu spíše o energetickou koncepci – méně podrobný pohled shora na hospodářství celé obce a stanovení registru potenciálních opatření – projektů pro obec.

Na tyto projekty bude zcela jistě možné čerpat dotaci z OPŽP, ale na zpracování tohoto auditu nikoliv – resp. nevím o tom, že by se něco takového plánovalo.

K tomuto tématu bude v září organizovat AES semináře, můžete se zde zúčastnit.

Nejdůležitější je NEAUDITUJE se BUDOVA ale ORGANIZACE = OBEC.

V případě zájmu o další rady, případně zpracování auditu dle zákona, mne neváhejte konstaktovat.

Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD tisk