MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.21 / dotaz č. 123253
Dobrý den, prosím o zprávu, zda si můžu stěžovat u nějaké kominické organizace za špatně odvedenou práci kominíka. Přikládám problém.....Pane ŠXXX. Dne 29.9.2020 jste u nás provedl vložkování komínu. V říjnu 2020 se pod kotlem objevila voda. Trvalo mi tři měsíce, než jsem přišel na to, že voda vytéká z okolí trubky, kterou jste měnili. Proto jsem Vám 20.1.2021 zavolal a Vy jste / budiž Vám připsáno k dobru / okamžitě přijel. Rozšrouboval jste rozdělovač a oznámil jste mi, že je špatné těsnění / viz Váš mail dole /. Slíbil jste mi, že dohledáte rozdělovač a závadu odstraníte. Bohužel vzápětí jste poslal mail, že rozdělovač nemůžete dohledat. Stávající rozdělovač jste nechal nedotažený, zalepil jste pouze kontrolní otvor a na otvor pod ním ( tedy vně rozdělovače / jste zapomněl. Ten zůstal otevřený a nassával splodiny z kotle a ten z tohoto důvodu přestal topit. Podle pana ŽYYY, který kotel uvedl do pořádku, nebylo zapotřebí žádného nového těsnění, žádný nový rozdělovač, žádné nové šrouby / jak píšete ve svém mailu /. Stačilo pouze dát vše na správné místo, jak to bylo před tím, než jste dávali v září novou trubku do komína. Když si přečtete protokol pana ŽYYY, tak je v něm jasně napsáno, že došlo k poškození při manipulaci s komínem. Pan ŽYYY nepoužil žádnou novou součástku, žádné nové těsnění, žádný rozdělovač, žádné šrouby, pouze dal na správné místo ty součástky, které jste odšrouboval. Na trubku pak přiložil původní těsnění a přelepil i otvor po poškozeném měřiči spalin, který jste taky ulomil Vy. A kotel funguje a neteče.

Pane ŠXXX, zaplatili jsme Vám 12.880 Kč. Očekával bych, že za ty peníze odvedete kvalitní práci. Samozřejmě může se stát, ale odjet od zkažené práce a hodit to na někoho jiného, tak to by se stávat nemělo. Proto Vás žádám, abyste mi 1) vrátil ten šroub, který jste si vzal s sebou. Nebudu jezdit po obchodech v době koronaviru a hledat šrouby, když tam stačí dát původní.
2) Abyste mi proplatil 800 Kč, co stála práce pana ŽYYY.
Já osobně si myslím, že jste chtěl práci dokončit a příčina je ještě ve starém, socialistickém myšlení Vašeho pana otce....
Byl bych rád, kdybychom co nejdřív tuto záležitost ukončili a byl bych rád, kdybyste přijel se šroubem a uvedenou částku osobně zaplatil.
Děkuji Vám za pochopení. V této těžké době Vám držím palce, přeji vše dobré a těším se brzy na shledanou.
Bohužel nekvalitní práce řemeslníka je dle stávající legislativy jen těžce a omezeně reálně postižitelná. Samozřejmě s výjimkou situace, kdy vznikne vysoká škoda, a to v této fázi není Váš případ.
Na práci kominíka si můžete stěžovat:
- pan ŠXXX je členem Společenstva kominíků, kde existuje komise pro řešení obdobných případů. Patrně nejvýhodnější cestou je tedy řešit stížnost doporučeným dopisem (kontakty viz www.skcr.cz). Pokud komise SKČR usoudí, že pan ŠXXX pochybil, nemá to sice žádnou přímou váhu, ale můžete toto vyjádření dál používat, v limitním případě třeba i v rámci soudního sporu o náhradu škody, nebo vrácení peněz za nekvalitní dílo. Navíc ze strany SKČR bude tlak na to, aby pan ŠXXX věc rychle vyřešil.
- alternativně je možné zaslat stížnost na živnostenský úřad, státní inspekci nebo ombudsmanovi. Uvedené instituce, ale nemají reálnou povinnost se stížnostmi tohoto druhu zabývat a obvykle tak nečiní.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
tisk