MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.5.21 / dotaz č. 126703
Dobrý den,
nikde nemůžu dohledat reálné srovnání hodnot dle kterých bych se rozhodl (prostě nechápu výpočet)
mohl by mi někdo vysvětli jak velký rozdíl je mezi součinitelem tepelné vodivosti 0,039 a 0,035 ? Nevím jak velký to může být rozdíl při síle izolace 280mm ?
Plánuji zateplit strop nad vytápěným prostorem minerální vatou.
Složení stropu (je místnost cca 3x4m), omítka, betonový strop, lepenka (což byla dříve krytina) teď je nad prostorem vystavěna pultová střecha. Plánuji položit parotěsnou folii na lepenku, udělat z ní jakoby "vanu" a na ní minerální vatu 2x140mm, nad ní bude volný větraný prostor pak prkna,folie,šindel.
Dobrý den,
součinitel tepelné vodivosti (λ) je zjednodušeně řečeno schopnost materiálu vést teplo. Jednotka (W/mK). Čím nižší hodnota součinitele tepelné vodivosti, tím hůře materiál vede teplo, tedy lépe izoluje.
Výrobci zpravidla uvádějí tzv. deklarovanou hodnotu součinitele tepelné vodivosti (λd). V praxi je pro stavební výpočty potřeba tuto hodnotu o několik procent zhoršit.
Obecně tedy lze doporučit materiál s co nejnižším součinitelem tepelné vodivosti.

Ve Vašem případě, pokud nepředpokládám tepelné mosty v izolaci (procházející prvky konstrukcí apod.), tak součinitel prostupu tepla, resp. tepelná ztráta stropem vychází přibližně následovně:
Vata 0,039 W/mK - Součinitel prostupu tepla U = 0,143 W/m2K, tepelná ztráta prostupem stropu 65 W.
Vata 0,035 W/mK - Součinitel prostupu tepla U = 0,127 W/m2K, tepelná ztráta prostupem stropu 58 W.

Tepelná ztráta stropem je při zateplení 280 mm minerální vaty poměrně malá; rozdíl v celkových parametrech stropu není zásadní.
Nicméně z principu doporučuji použít materiál s co nejlepšími vlastnostmi.Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim tisk