MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.7.21 / dotaz č. 128050
Dobrý den, u dvoupodlažního pasivního rodinného domu máme plánováno vytápění kotlem na kusové dřevo, který bude umístěný v jednopodlažní přilehlé kotelně vedle domu. Komín bychom chtěli vést venkem po fasádě na štítové stěně RD, tzn, že by vedl z kotelny na stěnu RD částečně ve vodorovném směru. Chci se zeptat jak tato vodorovná část může být maximálně dlouhá a pod jakým úhlem? Potřebovali bychom tuto část cca 2,4 m a komín bude do výšky +6,640. Můžete mi poradit zda je to proveditelné? Děkuji. S pozdravem
Je třeba rozlišovat, jaká část spalinové cesty je kouřovod, a jaká je komín.

Kouřovod spojuje spalinové hrdlo spotřebiče s připojovacím T-kusem komínu a může být veden vodorovně, přičemž při délce 2,40 m musí být izolován.

Komín, jeho funkční část, začíná připojovacím kusem a vede svisle nad střechu objektu. Na komínu by neměly být odklony od svislice, a pokud je to nutné, pak maximálně pod úhlem 15°.

Každopádně dodržení výše uvedených normovaných požadavků nezaručuje funkčnost!!!

Funkčnost celkové soustavy (přívod vzduchu, spotřebič, kouřovod, komín) musí být ověřena výpočtem dle ČSN EN 13 384, a to ideálně PŘED REALIZACÍ. Uvedený výpočet by měl být schopen provést každý revizní technik spalinových cest. Výpočtem je možné ověřit i funkčnost řešení, která neodpovídají požadavkům ČSN.

Jako další krok tedy doporučujeme provedení výše uvedeného výpočtu.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Ostatní
tisk