MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.11.14 / dotaz č. 53885
Dobrý den,slyšela jsem o možnosti získání dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. Jsme obec s cca 600obyvateli a naše osvětlení je již ve špatném stavu. Slyšela jsem o nových typech osvětlení LED svítidly. Můžete mi, prosím, poskytnout bližší informace k dané problematice, kam se příp. obrátit a co je k dotaci potřebné vyřídit? Děkuji za odpověď.
dOBRÝ DEN
Na první část Vašeho dotazu mohu sdělit, že dotace na revitalizaci veřejného osvětlení jsou v současné době poskytovány v rámci Státního programu EFEKT. Na rok 2015 je připraven opět jako EFEKT 2015 a byl 12.11.2014 schválen vládou ČR / jeho přesné znění bude uveřejněno v nejbližších dnech /.
Žádost je možno podat do 28.2.2015 na MPO ČR dle pokynů zveřejněných v právě uvedeném dokumentu. Státní příspěvek je stanoven na max. 40 % oprávněných výdajů nutných na provedení zefektivnění osvětlovací soustavy v obci.
Co se týká druhé části Vašeho dotazu, tak svítidla vhodná pro provedení úprav veřejného osvětlení jsou závislá na několika aspektech.
1. Je důležité, jaké rozmístění svítidel je v současnosti provedeno , tedy jak kvalitně jsou komunikace nyní osvětleny
a následně jaké rozmístění svítidel v soustavě bude pro Vaši obec optimální - od toho se také odvíjí návrh druhu osvětlení.
2. Svítidla s LED diodami se staly v poslední době velkým marketingovým hitem společností tato svítidla prodávajících s nabídkami valkorysích úspor elektrické energie.
Lze konstatovat, že právě v této oblasti není často postup některých společností / bohužel je to valná část / seriozní a právě přísliby velkých úspor klamou laickou veřejnost, jelikož je právě třeba brát v úvahu stávající stav a charakter osvětlovací soustavy, resp. právě rozmístění svítidel.
Také světelný výkon svítidel s LED diodami bývá velmi přeceňován, protože při přepočtu světelného výkonu lm / W není úspora tak výrazná a u zastaralejších typů svítidel LED je tomu právě naopak - jen pro předstanu - klasické dobré svítidlo s klasickým vysokotlakým sodíkovým zdrojem má světelný výkon 76 - 105 lm / W a u svítidel nejnovější generace s LED zdroji se tento výkon pohybuje v mezích 90 - 108 lm /W.
Je tedy velmi důležité se při výběru vhodného typu svítidla soustředit na technické parametry svítidla, s kterýmžto problémem Vám rádi pomohou odborníci z oblasti světelně technické. Naše poradenské středisko se právě problematikou veřejného osvětlení zabývá již mnoho let a rádi Vám poradíme s řešením konkrétního případu.
3. Podklady pro žádost o státní příspěvek z programu EFEKT 2015 jsou zásadně : dokumentace stávajícího stavu veřejného osvětlení příp. pasport VO , Energetický audit s návrhem opatření úprav osvětlovací soustavy a stávajícími a navrženými energetickými bilancemi a další přílohy, uvedené v aktuálním znění Programu EFEKT 2015.
Obecně lze konstatovat, že žádost vč. příloh je nenáročná na doložení potřebných dokladů při vlastní žádosti / v podstatě jde o několik základních dokladů o existenci subjektu žadatele / a s jejich přípravou Vám také dokážeme pomoci.
Zdeněk Hasoň, EKIS 4900 Boskovice, tel. 603817887