MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.1.15 / dotaz č. 54532
Dobrý den, přečetl jsem si článek na ztb-info "30.12.2014 | Ing. Jiří Veselý, Materiály zvyšující užitné vlastnosti dřevostaveb Difúzní otevřenost konstrukce a odolnost proti vlhkosti" ve kterém se mmj. hovoří o provedení straších dřevostaveb jako difúzně uzavřené a v posledních letech i o difuzně uzavřených.

Uvažujeme o dřevostavbě, prosím, mám 2 dotazy:

1) Je nutný systém větrání u dřevostaveb? U dřevostaveb se často zdůrazňují vysoké tepelně izolační vlastnosti konstrukce a trojsklenných oken, ale nesetkali jsme se se dřevostavbou, která by měla v základním vybavení systém větrání, přitom nám to připadá nezbytné.

1)Jaký vliv má volba konstrukce difuzně otevřené nebo uzavřené na systém větrání s rekuperací tepla?

Děkuji za odpovědi předem.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství.

Difúzní otevřenost konstrukce a větrání interiéru stavby jsou dvě rozdílné věci, které spolu v podstatě nesouvisejí. V případě difúze se jedná o přirozený transfer molekul vodní páry z prostředí o vyšším tlaku vodních par do exteriéru přes vrstvy obvodové konstrukce, které tomu kladou odpor. Nejedná se tedy o výměnu vzduchu. Difúzní otevřenost konstrukce zvyšuje bezpečnost skladby před nežádoucí kondenzací uvnitř konstrukce. Hovoří-li se o vzduchotěsnosti stavby, jde o to, aby nebyly v obálkové konstrukci škvíry a mezery, kterými uniká neřízeně vzduch. Dostatečná vzduchotěsnost stavby je podmínku zajištění optimální účinnosti rekuperačních systémů, kde potřebujeme vzduch vést přes výměník, nikoli jej nasávat nebo nechat unikat netěsnostmi.
Difúzně otevřená dřevostavba musí být v případě užití rekuperace zároveň dostatečně vzduchotěsná.
Takže k otázce 1.)
Systém nuceného větrání u jakékoli stavby, tedy ani dřevostavby nutný není, pokud je potřebná hygienická výměna vzduchu zajištěna jiným způsobem. To znamená přirozeně, tedy větráním okny, což vnáší prvek uživatelského chování – větrá se málo a vzduch je nekvalitní (vysoká vlhkost a obsah CO2). Přínosem systémů nuceného větrání s rekuperací je zajištění kvality vnitřního vzduchu a úspora energie.
Z tohoto pohledu je pak rekuperační systém jak správně uvádíte nezbytný.
Pokud jde o přirozené větrání – vzduch je špatný nosič tepla, přesto se jedná o jistou nezanedbatelnou tepelnou ztrátu. Ta však nemá nic společného s tepelnou ztrátou prostupem, která je nezávisle na větrání dobrými tepelnými izolacemi a kvalitními okny významně snížena.
K otázce 2.) – prakticky žádný.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice

Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk