MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.4.15 / dotaz č. 56412
Dobrý den, chci na půdě obytného domu udělat podkroví.S tím souvisí zateplit plášť střechy. Nechci nic podcenit z hlediska odvětrání, protože jedna strana zdi pod pozednicí cca 1 metr a štít jsou kamenné. V případě stavby vnitřních obvodových stěn ze sádrokartonu určitě dojde mezi novou zdí a kamennou zdí ke kondenzaci. Vyřeší to vzduchová mezera mezi kam. zdí a sádrokartonem, popř. ytongem nebo je nutno odvětrat pomocí plastové hadice s otvory kde vstup by byl na půdě mimo podkroví a výstup v proraženém otvoru v kam. zdi? Rozdíl vstupu a výstupu vzduchu by byl cca 90 cm. Rád bych to vyřešil co možná nejlépe abych neměl problémy do budoucna, klidně volejte pro bližší informace. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

V případě vnitřního opláštění štítových zdí a pozednicových nadezdívek sádrokartonem se v podstatě jedná o vnitřní zateplení. Materiálových variant provedení je více, vždy je potřeba počítat s rizikem kondenzace v konstrukci.
V případě použití sádrokartonu jistě plánujete za něj umístit tepelnou izolaci, která bude patrně z minerální vlny. Je důležité vědět, v jaké tloušťce izolace bude, z toho pak vyjde i velikost plánované provětrávané mezery. Je to poněkud netradiční řešení, které může mít své výhody, ale i nevýhody.
Pokud bychom si přáli, aby stěna vyhovovala i normě - ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky, bude potřeba tloušťku izolace nepodcenit. Norma stanovuje tři hodnoty pro stanovení tepelné izolace – požadovanou, doporučenou a cílovou pro nízkoenergetickou výstavbu. Jedná se o hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od dříve užívané hodnoty R - tepelný odpor).
Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro stěnu vnější 0,30 a doporučená je 0,25 (W/m2.K). Pro nízkoenergetickou výstavbu je U 0,16 až 0,12 (W/m2.K) – to bych vyloučil. Doporučil bych dostat se na hodnotu doporučenou kolem 0,25 (W/m2.K). Tomu odpovídá tloušťka min. 16 cm izolace na bázi minerální vlny, v případě že bude vkládána do roštu je potřeba na tloušťce přidat na vliv (zhoršení) roštem, tedy kolem 20 cm.
Kondenzace se obvykle řeší použitím kvalitní a správně provedené parozábrany. Ta bude pod sádrokartonem i na šikminách střechy, takže by tato paro a vzducho těsná obálka uzavírala celé podkroví. Žádná parozábrana není dokonalá, je třeba maximálně omezit netěsnosti. Vhodným řešením je vytvoření instalační předstěny. Skladba by pak mohla vypadat (zevnitř): sádrokarton (12,5 nebo 15 mm dle požadavku požární ochrany) - instalační mezera cca 4 až 6 cm vytvořená latěmi nebo jinak a vyplněná tepelnou izolací (zde povedou rozvody – elektrické apod.) - parozábrana z kvalitní fólie s vysokým difúzním odporem a těsně lepenými spoji a návaznostmi na okolní konstrukce – tepelná izolace (patrně v nějakém roštu, dřevo apod) – původní stěna. Výhodou skladby je, že fóliová parozábrana není narušena prostupy různých vedení a je omezen i počet vrutů, které jdou skrz (jen uchycení roštu). Do konstrukce k chladnému povrchu kamenné zdi se pak dostane již málo vlhkosti, která je schopna projít ven. Konkrétní skladba by se měla posoudit výpočtem.
Pokud by mezi tepelnou izolací a zdí byla navíc odvětrávaná mezera do exteriéru, bereme to již jako vnější prostředí. Těžko se odhadne intenzita provětrání, tedy použití parozábrany vždy doporučeno. Pokud by proudění v mezeře bylo příliš velké, mohlo by to snížit tepelně izolační schopnost minerální vaty. Zafoukávání lze omezit použitím vysocedifúzní proti větrné fólie na zadní stranu izolace.
Nemělo by se zapomenout na zateplení stropu mezi pozednicovou nadezdívkou a vnitřní stěnou pod šikminou, pokud zde bude větší prostor. Z hlediska tepelného mostu, který nezateplená nadezdívka vytváří pro místnosti spodního podlaží (může se projevit na stopě u obvodových zdí), je vhodné zateplit i ji a to od podlahy až přes pozednici.
Pokud by se stavěla vnitřní konstrukce z bloků Ytong, je potřeba mít na paměti doporučenou hodnotu U, podle typu bloku by se musela zvolit tloušťka. Například pro Theta je 30 cm méně než doporučení a vhodnější by bylo 36,5 cm. V tomto případě bych nezavrhoval odvětrání, jak plánujete.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice

Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk