MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

4.2.16 / dotaz č. 66085
Dobrý den,
chtěli bychom žádat o dotaci v rámci programu EFEKT 2016 -
B.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení na výměnu stávajících svítidel za LED svítidla po celé 8km dlouhé obci tj.270 svítidel. Tyto svítidla jsou rozmístěna ve většině ulic v obci- obrovský rozsah dotčených parcel. Přílohou žádosti je kopie výpisu z katastru nemovitostí, je možné ji nahradit čestným prohlášením, že obec je vlastníkem výše uvedeného veřejného osvětlení?
Děkuji
Dobrý den, výpis z katastru nemovitostí se přikládá při technickým zhodnocení staveb, ve vašem případě se dokládají relevantní doklady ke zhodnocenému majetku ne starší než 3 měsíce - čestné prohlášení o vlastnictví za relevantní doklad považuji
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* -
Téma:  Osvětlení
tisk