MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

5.2.16 / dotaz č. 66131
Dobrý dne, chtěli bychom za město podat žádost do programu EFEKT 2016 aktivita B.1 na výměnu osvětlovacích těles v jedné ulici. Není nám jasná podmínka, že:
„Realizací investic musí být dosažena úspora energie minimálně 35% průměrné celkové spotřeby energie v MWh za poslední tři roky.“
Celkovou spotřebou energie za poslední tři roky se myslí energie vydaná na veškeré veřejné osvětlení ve městě nebo pouze v té jedné předmětné ulici? Předpokládám, že pouze v té jedné ulici. Prosím o upřesnění.
Dobrý den,
výchozí stav spotřeby energie je dán rozsahem energeticky úsporného projektu. To znamená, že v projektu zahrnujícím pouze jednu předmětnou ulici se jedná o stávající spotřebu elektřiny pro VO v této předmětné ulici.
Požadovaná úspora elektřiny je absolutní a energetickým posudkem musí být prokázána jak stávající spotřeba (průměrem za poslední tři roky), tak předpokládaná úspora, ale zejména skutečná úspora po realizaci projektu při jeho závěrečném vyhodnocení. Z hlediska čistoty a věrohodnosti uvedených dokumentů je vhodné (nikoliv však nutné), aby rozsah projektu byl shodný s okrskem obsluhovaným odběrným místem s fakturovanou nebo alespoň podružně měřenou spotřebou elektrické energie.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - tisk